Varteig kirke

Varteig kirke ble innviet 25. november 1859 av prost Bassøe. Kirken ble bygget i tre i halvkorsform. Kirken har vernestatus og er listeført.

 

   Klikk her for å ta en virituell rundtur i kirken.

 

 

Varteig kirkes 150-års jubileum ble markert i 2009. Da ble det utgitt et jubileumsskrift. Du kan lese den digitale utgaven her.

 

 

 

 

Varteig kirke har noen spesielle glassmalerier som det er verdt å se nærmere på når du besøker kirken. Du kan lese om dem i denne lille brosjyren.
 

 

Hafslundsøy kirke

Kirken ble reist som et lokalt initiativ av befolkningen på Hafslundsøy på midten av 1990-tallet og har i dag 190 sitteplasser. Orgelet et mekanisk sløyfeladeorgel.

 

  

  Klikk her for å ta en virituell rundtur i kirken.

 

Hafslundsøy kirkes 25-års jubileum ble markert i 2020. I den forbindelse ble dette jubileumsskriftet utgitt.