Gudstjenester i kirkene våre

11. november 2018 - 27. januar 2019

 

 

 

 

Søndag 11. november

25. søndag i treenighetstiden

Matt 14,22–34

Salme 107,23–32 og 2 Kor 1,8–11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Søndag for de forfulgte. Offer til Stefanusalliansen.

 

 

 

Søndag 2. desember

1. søndag i adventstiden

Matt 21,10–17

Jes 12,1–6 og Åp 3,19–22

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen. Lys våken. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Tirsdag 4. desember

Varteig kirke kl. 18.00:

Julegrantenning ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen.

 

 

 

Søndag 9. desember

2. søndag i adventstiden

Joh 16,21–24

Jes 2,1–5 og Hebr 10,35–39

Varteig kirke kl. 16.00:

Vi synger julen inn. Andakt ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til dekning av arrangementet.

 

 

Søndag 16. desember

3. søndag i adventstiden

Joh 5,31–36

Mal 4,4–6 og 2 Pet 1,19–21

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 23. desember

4. søndag i adventstiden

Matt 1,18–25

Sef 3,14–17 og 2 Kor 1,18–22

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Vi blir med på SYNG JUL i Sarpsborg kirke kl. 11.00.

 

 

 

Mandag 24. desember

Julaften

Luk 2,1–20

Jes 9,1a.2.6–7 og 1 Joh 1,1–4

Hafslundsøy kirke kl. 15.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Varteig kirke kl. 14.30:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Varteig kirke kl. 16.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

 

 

 

Tirsdag 25. desember

Juledag

Joh 1,1–14

Ordsp 8,1–2.22–31 og Hebr 1,1–6

Varteig kirke kl. 12.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Det norske Misjonsselskap.

 

 

 

Søndag 30. desember

Romjulssøndag

Luk 2,25–35

Jes 66,10–13 og Rom 11,33–36

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Tirsdag 1. januar

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Matt 18,19–20

Salme 72,17–19 og Rom 10,8b–13

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 6. januar

Kristi åpenbaringsdag

Joh 12,42–47

Jes 51,4–8 og 2 Kor 4,1–6

Hafslundsøy kirke kl. 16.00:

Menighetens juletrefest. 

 

 

 

Søndag 13. januar

2. søndag i åpenbaringstiden

Joh 1,29–34

Jes 53,6–9 og Kol 1,15–20

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.

 

 

 

øndag 20. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 1,15–18

2 Mos 3,13–15 og 1 Kor 8,5–6

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana.

 

 

 

Søndag 27. januar

4. søndag i åpenbaringstiden

Luk 13,10–17

Ordsp 14,21–22.25.31 og Fil 1,20

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.