Gudstjenester i kirkene våre

19. november 2017 - 28. januar 2018

 

 

Søndag 19. november

24. søndag i treenighetstiden

Joh 6,63–69

Salme 126,1–6 og Fil 1,2–6

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Reformasjonstema: «Mennesker er ikke til salgs». Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

 

Søndag 26. november

Domssøndag / Kristi kongedag

Matt 25,31–46

Jes 57,14–16 og Åp 20,11–13

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 3. desember

1. søndag i adventstiden

Luk 4,16–22a

Jes 61,1–3 og Åp 5,1–5

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Lys våken. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

 

Tirsdag 5. desember

Varteig kirke kl. 17.30:

Julegrantenning ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til søndagsskolen i Varteig.

 

 

 

Søndag 10. desember

2. søndag i adventstiden

Luk 21,27–36

Jes 65,17–19 og 1 Kor 15,50–57

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Søndag 17. desember

3. søndag i adventstiden

Luk 3,7–18

Jes 40,1–5 og Jak 5,7–8

Varteig kirke kl. 16.00:

«Vi synger julen inn» med Hafslundsøy Barnegospel, «Minsten», Varteig menighetskor og Varteig og Hafslundsøy skolekorps. Andakt ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til dekning av konserten, overskudd til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 24. desember

Julaften

Luk 2,1–20

Jes 9,1a.2.6–7 og 1 Joh 1,1–4

Varteig kirke kl. 14.30:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Cato Johannesen spiller trompet. Barnekor. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Varteig kirke kl. 16.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Cato Johannesen spiller trompet. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Hafslundsøy kirke kl. 15.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Charlotte Winsvold spiller trompet. Offer til Kirkens Nødhjelp.

 

 

 

Mandag 25. desember

Juledag

Joh 1,1–14

Ordsp 8,1–2.22–31 og Hebr 1,1–6

Varteig kirke kl. 12.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Det norske Misjonsselskap.

 

 

 

Mandag 1. januar

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Matt 1,20b–21

Salme 103,13–18og Apg 4,8–12

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Normisjon, region Østfold.

 

 

 

Søndag 7. januar

Kristi åpenbaringsdag

Luk 2,40–52

Jes 49,1–7 og Rom 15,4–6

Hafslundsøy kirke kl. 16.00:

Menighetens juletrefest ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt.

 

 

 

Søndag 14. januar

2. søndag i åpenbaringstiden

Mark 1,3–11

2 Mos 1,22–2,10 og Ef 1,7–12

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana.

 

 

 

Søndag 21. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 4,4–26

Jes 55,1–3 og Åp 22,16–17

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Utdeling av 4-årsboka.

 

 

 

Søndag 28. januar

Såmannssøndag

Mark 4,26–34

Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.