Gudstjenester i kirkene våre

13. mai - 2. september 2018

 

 

Søndag 13. mai

Søndag før pinse

Joh 3,16–21

Sak 14,6–9 eller Apg 26,1–3.20–29 og Åp 21,22–27

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Torsdag 17. mai

17. mai 

Matt 22,17–22

1 Krøn 29,10–14 og 1 Tim 2,1–4

Varteig kirke kl. 11.30:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til søndagsskolen i Varteig.

 

 

 

Søndag 20. mai

Pinsedag 

Joh 14,15–21

1 Mos 1,1–5 og Apg 2,1–11 eller 1 Kor 12,12–13

Varteig kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens SOS i Borg.

 

 

 

Søndag 27. mai

Treenighetssøndag

Luk 10,21–24

1 Mos 18,1–8 og Rom 11,33–36

Hafsundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Lørdag 2. juni

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Søndag 3. juni

2. søndag i treenighetstiden

Gal 3,23–29

Salme 67,2–6 og Joh 3,26–30

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Hafslundsøy kirke kl. 13.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Lørdag 9. juni

Varteig kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Søndag 10. juni

3. søndag i treenighetstiden

Joh 1,35–51

Jes 50,4–5 og Rom 8,28–30

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke kl. 13.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Søndag 17. juni

4. søndag i treenighetstiden

Matt 16,24–27

Jos 24,19–24 og Ef 2,1–10

Varteig kirke kl. 10.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Bygdedagen i Varteig. 50-års-konfirmantene deltar.

 

 

Søndag 24. juni

5. søndag i treenighetstiden

Matt 7,21–29

Ordsp 7,1–3 og 1 Kor 3,10–18

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved vikarprest Helena Isebakke. Offer til Stenbekk Misjonssenter.

 

 

Søndag 1. juli

Aposteldagen

Matt 16,13–20

Jer 1,4–10 og Apg 20,24–32

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til MF - Det teologiske menighetsfakultet.

 

 

 

Søndag 8. juli

7. søndag i treenighetstiden

Luk 19,1–10

Ordsp 30,7–9 og 1 Tim 6,17–19

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

 

Søndag 15. juli

8. søndag i treenighetstiden

Mark 12,37b–44

2 Mos 36,2–7 og 2 Kor 8,9–15

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn. Besøk gjerne kirken i et nabosokn.

 

 

 

Søndag 22. juli

9. søndag i treenighetstiden

Joh 8,2–11

Salme 145,9–16 og 1 Kor 4,3–5

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til KRIK - Kristen idrettskontakt.

 

 

 

Søndag 29. juli

Olsok / 10. søndag i treenighetstiden

Matt 18,21–35

1 Mos 50,14–21 og 2 Kor 13,11–13

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn. Besøk gjerne kirken i et nabosokn.

 

 

 

Søndag 5. august

11. søndag i treenighetstiden

Mark 2,23–28

2 Mos 20,1–17 og Gal 5,1–6

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved vikarprest Helena Isebakke. Offer til Søndagsskolen, Østfold krets.

 

 

 

Søndag 12. august

12. søndag i treenighetstiden

Luk 8,1–3

Jes 49,13–16 og 2 Kor 9,1–8

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 19. august

13. søndag i treenighetstiden

Luk 12,41–48

2 Krøn 1,7–12 og Ef 4,11–16

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

 

Søndag 26. august

Vingårdssøndag

Luk 17,7–10

5 Mos 8,7.11–18 og 1 Kor 3,4–11

Varteig kirke kl. 11.00:

Samlingsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Konfirmantpresentasjon. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Søndag 2. september

15. søndag i treenighetstiden

Luk 10,38–42

2 Mos 19,1–6 og Fil 4,10–14

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Konfirmantpresentasjon. Offer til Kirkens bymisjon i Sarpsborg.