Gudstjenester i kirkene våre

20. oktober - 3. desember 2017

 

 

 

Søndag 1. oktober

17. søndag i treenighetstiden

Joh 11,17–29 og/eller 30–46

Job 19,21–27 og 2 Tim 1,7–12

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens diakoniarbeid.

 

 

Søndag 8. oktober

18. søndag i treenighetstiden

Matt 8,14–17

Jes 53,1–5 og Hebr 2,10–18

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Tirsdag 10. oktober

Hafslundsøy kirke kl. 17.30:

Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

Søndag 15. oktober

19. søndag i treenighetstiden

Matt 5,20–26

Salme 36,6–11 og Gal 5,16–26

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Reformasjonstema: Frelsen er ikke til salgs. Offer til det teologiske Menighetsfakultet - MF.

 

 

Søndag 22. oktober

20. søndag i treenighetstiden

Joh 11,1–5

1 Sam 18,1–4 og Hebr 13,1–3

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 29. oktober

Bots- og bønnedag / Reformasjonsdag

Luk 13,22–30

Jer 18,1–10 og Rom 2,1–11

Tune kirke kl 11.00:

Felles gudstjeneste for hele Sarpsborg - Reformasjonsjubileet.

 

 

 

Lørdag 4. november

Varteig kirke kl. 18.00:

Minnegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.

 

 

Søndag 5. november

Allehelgensdag

Matt 5,1–12

Jes 49,8–10 og Åp 7,9–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 12. november

23. søndag i treenighetstiden

Mark 10,28–31

Jes 1,16–19 og 2 Tess 1,10b–12

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Søndag for de forfulgte. Offer til Steffanusalliansens arbeid.

 

 

Søndag 19. november

24. søndag i treenighetstiden

Joh 6,63–69

Salme 126,1–6 og Fil 1,2–6

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Reformasjonstema: «Mennesker er ikke til salgs». Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

 

Søndag 26. november

Domssøndag / Kristi kongedag

Matt 25,31–46

Jes 57,14–16 og Åp 20,11–13

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 3. desember

1. søndag i adventstiden

Luk 4,16–22a

Jes 61,1–3 og Åp 5,1–5

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Lys våken. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.