Gudstjenester i kirkene våre

12. mai - 25. august 2019

 

 

Søndag 12. mai

4. søndag i påsketiden

Joh 14,1–11

Jes 40,26–31 eller Apg 8,26–39 og 2 Kor 4,14–18

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste, Offer til menighetsar­beidet.             

 

Fredag 17. mai

Grunnlovsdag

Luk 17,11–19

5 Mos 8,11–14 og 1 Kor 4,7

Varteig kirke kl. 11.30:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

 

Søndag 19. mai

5. søndag i påsketiden

Joh 17,6–11

1 Kong 8,12–13.27–30  eller Apg 11,1–18 og Ef 2,17–22

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok. Kode-B. Offer til Søndagsskolen, Østfold krets.               

 

Søndag 26. mai

6. søndag i påsketiden

Matt 6,7–13

1 Kong 3,5–14 eller Apg 12,1–17 og Ef 3,14–21   

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Torsdag 30. mai

Kristi himmelfartsdag

Joh 17,1–5

1 Sam 2,1–9 eller Apg 1,1–11 og Ef 1,17–23              

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D, Levinsen. Offer til menighetens misjons­prosjekt. (Se side 8-9)

 

 

Lørdag 1. juni

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

Søndag 2. juni

Søndag før pinse

Joh 16,12–15

1 Kong 19,3b–13 eller Apg 24,10–21 og 1 Joh 5,6–12               

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Varteig kirke kl. 11.00:

Friluftsgudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana ved Lavvoen på Snøfonna i Varteig. (Parkering ved Varteig skole.) Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Lørdag 8. juni

Varteig kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Varteig kirke kl. 13.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

Søndag 9. juni

Pinsedag

Joh 14,23–29

1 Mos 11,1–9 og Apg 2,1–11 eller Rom 5,1–5             

Varteig kirke kl. 11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Varteig kirke kl. 13.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighets­pedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til Stenbekk Misjonssenter.

 

 

Søndag 16. juni

Treenighetssøndag

Luk 24,45–48

Jes 6,1–8 og Apg 17,22–34

Varteig kirke kl. 10.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Bygdedagen i Varteig. 50-års-konfirmantene er spesielt invitert. Offer til Kulturutvalget i Varteig sokn. Sang ved Varteig menighetskor.

 

 

Søndag 23. juni

2. søndag i treenighetstiden

Joh 3,1–13

Esek 36,25–29a og Rom 6,3–8

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Friluftsgudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet. 

 

 

Søndag 30. juni

3. søndag i treenighetstiden

Mark 10,13–16

1 Sam 1,9–18 og 1 Joh 3,1–3

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

Søndag 7. juli

4. søndag i treenighetstiden

Matt 9,35–38

Salme 22,8–12 og 1 Tess 2,5–13

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

                 

 

Søndag 14. juli

5. søndag i treenighetstiden

Matt 18,12–18

Jer 6,16–19 og Gal 1,6–9                

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

 

 

Søndag 21. juli

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

Mark 3,13–19

Jes 66,18–19 og Apg 9,1–19

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.               

 

 

Søndag 28. juli

7. søndag i treenighetstiden

Mark 5,25–34

Salme 8,2–10 og 1 Kor 1,26–31

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

 

 

Søndag 4. august        

8. søndag i treenighetstiden

Mark 12,28–34

Jos 22,1–6 og Fil 1,9–11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00: