Gudstjenester i kirkene våre

20. januar - 14. april  2019

 

 

 

 

Søndag 20. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 1,15–18

2 Mos 3,13–15 og 1 Kor 8,5–6

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana.

 

 

 

Søndag 27. januar

4. søndag i åpenbaringstiden

Luk 13,10–17

Ordsp 14,21–22.25.31 og Fil 1,20

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Speiderne deltar. Offer til speiderne i Varteig (KFUM).

 

 

 

Søndag 3. februar

5. søndag i åpenbaringstiden

Joh 5,1–15

Salme 103,1–6 og Jak 5,13–16

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 10. februar

6. søndag i åpenbaringstiden

Mark 13,21–27

Ordsp 4,18–27 og Åp 22,12–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Normisjon, region Østfold.

 

 

 

Søndag 17. februar

Såmannssøndag

Matt 13,24–30

5 Mos 6,1–9 og 2 Tim 1,1–5;3,14–17

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til Bibelselskapet.

 

 

 

Søndag 24. februar

Kristi forklarelsesdag

Luk 9,28–36

2 Mos 34,27–35 og 2 Kor 3,12–18

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 3. mars

Fastelavnssøndag

Luk 18,31–34

Jes 52,13–15 og 1 Tim 2,1–6a

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Karnevalsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

 

Søndag 10. mars

1. søndag i fastetiden

Matt 26,36–45

2 Sam 12,1–10 og Hebr 5,7–9

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetens diakoniarbeid.

 

 

 

Søndag 17. mars

2. søndag i fastetiden

Luk 13,22–30

Jes 55,1–7 og 2 Kor 6,1–10

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

Menighetens årsmøte arrangeres etter gudstjenesten.

 

 

Søndag 24. mars

Maria budskapsdag

Luk 1,39–45

1 Sam 1,21–28 og Apg 16,12–15

Varteig kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Tårnagenter. Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

 

 

Søndag 31. mars

3. søndag i fastetiden

Luk 22,28–34

Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

 

 

Søndag 7. april

4. søndag i fastetiden

Joh 6,24–36

5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

 

 

 

Søndag 14. april

Palmesøndag

Joh 12,1–13

Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.