Gudstjenester i kirkene våre

24. mars - 30. mai 2019

 

 

 

Søndag 24. mars

Maria budskapsdag

Luk 1,39–45

1 Sam 1,21–28 og Apg 16,12–15

Varteig kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Tårnagenter. Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

 

 

Søndag 31. mars

3. søndag i fastetiden

Luk 22,28–34

Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

 

Søndag 7. april

4. søndag i fastetiden

Joh 6,24–36        

5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

 

Søndag 14. april

Palmesøndag

Joh 12,1–13        

Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

Torsdag 18. april

Skjærtorsdag

Joh 13,1–17

Salme 116,1–14    og 1 Kor 11,23–26               

Hasle menighetssenter kl. 18.00:

Påskemåltid ved sokneprest Ingrid D. Levinsen, i samarbeid med VI-Normisjon. Offer til dekning av arrangementet.

 

Fredag 19. april

Langfredag

Matt 26,30–27,50             

Varteig kirke kl. 11.00:

Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.

 

Søndag 21. april

Påskedag

Joh 20,1–10

2 Mos 15,1–3 og  Kol 2,12–15

Varteig kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til KFUK-M Østfold krets.

 

Onsdag 24. april

Hafslundsøy kirke kl. 20.00:

Ungdommens påskegudstjeneste/Klubben ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen.

 

Søndag 28. april

2. søndag i påsketiden

Joh 20,24–31

Jes 45,5–8 eller Apg 1,1–5

og 1 Pet 1,3–9    

Hasle menighetssenter kl. 10.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til KRIK - Kristen Idrettskontakt. Jakten på Varteigtrollet etter gudstjenesten,

 

Søndag 5. mai

3. søndag i påsketiden

Mark 6,30–44

Salme 23,1–6 eller Apg 5,27–42  og 1 Pet 5,1–4    

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

 

Søndag 12. mai

4. søndag i påsketiden

Joh 14,1–11

Jes 40,26–31 eller Apg 8,26–39 og 2 Kor 4,14–18

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste, Offer til menighetsar­beidet.             

 

Fredag 17. mai

Grunnlovsdag

Luk 17,11–19

5 Mos 8,11–14 og 1 Kor 4,7

Varteig kirke kl. 11.30:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

 

Søndag 19. mai

5. søndag i påsketiden

Joh 17,6–11

1 Kong 8,12–13.27–30  eller Apg 11,1–18 og Ef 2,17–22

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok. Kode-B. Offer til Søndagsskolen, Østfold krets.               

 

Søndag 26. mai

6. søndag i påsketiden

Matt 6,7–13

1 Kong 3,5–14  eller Apg 12,1–17 og   Ef 3,14–21          

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbedet.

 

Torsdag 30. mai

Kristi himmelfartsdag

Joh 17,1–5

1 Sam 2,1–9 eller Apg 1,1–11 og  Ef 1,17–23    

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D, Levinsen. Offer til menighetens misjonsprosjekt.