Gudstjenester i kirkene våre

7. januar - 25. mars 2018

 

 

 

 

Søndag 7. januar

Kristi åpenbaringsdag

Luk 2,40–52

Jes 49,1–7 og Rom 15,4–6

Hafslundsøy kirke kl. 16.00:

Menighetens juletrefest ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt.

 

 

 

Søndag 14. januar

2. søndag i åpenbaringstiden

Mark 1,3–11

2 Mos 1,22–2,10 og Ef 1,7–12

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 21. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 4,4–26

Jes 55,1–3 og Åp 22,16–17

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Utdeling av 4-årsboka. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

Søndag 28. januar

Såmannssøndag

Mark 4,26–34

Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.Offer til speiderne i Varteig.

 

 

Søndag 4. februar

Kristi forklarelsesdag

Mark 9,2–13

2 Mos 3,1–6 og 2 Pet 1,16–18

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 11. februar

Fastelavnssøndag

Joh 12,20–33

Jes 53,1–5 og 1 Kor 1,18–25

Varteig kirke kl. 11.00:

Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

Søndag 18. februar

1. søndag i fastetiden

Matt 16,21–23

1 Mos 4,1–7 og 1 Kor 10,10–13

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

 

 

Søndag 25. februar

2. søndag i fastetiden

1 Mos 3,8–15

Luk 7,36–50 og Rom 5,17–19

Varteig kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 4. mars

3. søndag i fastetiden

Mark 9,17–29

Job 2,1–10 og Ef 6,10–18

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

Søndag 11. mars

4. søndag i fastetiden

Joh 3,11–16

4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21

Varteig kirke kl. 11.00:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

Søndag 18. mars

Maria budskapsdag

Luk 1,46–55

Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

 

 

Onsdag 21 mars

Varteig kirke kl. 17.30:

Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

 

 

Søndag 25. mars

Palmesøndag

Matt 26,6–13

Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26

Hafslundsøy kirke kl. 1100:

Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.