Varteig Menighetsblad

 

 

Varteig Menighetsblad utgis av Varteig Menighetsråd.

Bladet kommer seks ganger i året, i et opplag på 2.200.

 

 

Bladet lages av frivillige og ansatte i menigheten på dugnad, og det distribueres til samtlige husstander i Varteig og på Hafslundsøy på dugnad.

Utgiftene til trykking av bladet dekkes opp av annonseinntekter og gaver fra menighetes medlemmer.

Vi oppfordrer de som setter pris på å få bladet til å støtte arbeidet økonomisk. Bladets kontonummer er: 1020.29.91624.

 

 

 

 

Kommende utgivelser (med forbehold om endringer):

 

 

Nr. 3 - 2021 er planlagt i uke 20, i midten av mai. Frist for å levere stoff er 4. mai.

Nr. 4 - 2021 er planlagt i uke 34, i slutten av august. Frist for å levere stoff er 10. august.

Nr. 5 - 2021 er planlagt i uke 41, i midten av oktober. Frist for å levere stoff er 28. september.

Nr. 6 - 2021 er planlagt i uke 47, i slutten av november. Frist for å levere stoff er 9. november.

 

 

Redaktør / webredaktør: Ketil Strebel

 

E-postadresse: varteig (a) menighetsblad.net