Varteig Menighetsblad

Varteig Menighetsblad utgis av Varteig Menighetsråd.

 

 

Bladet kommer seks ganger i året, i et opplag på 2.100.

Bladet lages av frivillige og ansatte i menigheten på dugnad, og det distribueres til samtlige husstander i Varteig og på Hafslundsøy på dugnad.

Utgiftene til trykking av bladet dekkes opp av annonseinntekter og gaver fra menighetens medlemmer.

Vi oppfordrer de som setter pris på å få bladet til å støtte arbeidet økonomisk. Bladets kontonummer: 1020.29.91624.

 

 

Utgivelsesplan:

Neste nummer av Varteig Menighetsblad, nr. 6-2017 er planlagt i uke 47, i slutten av november. Frist for å levere stoff blir 7. november.

 

Nr. 1-2018 er planlagt i uke 3, i slutten av januar. Frist for å levere stoff blir 2. januar.

 

Nr. 2-2018 er planlagt i uke 10, i begynnelsen av mars. Frist for å levere stoff blir 27. februar.

 

Nr. 3-2018 er planlagt i uke 22, i månedsskiftet mai/juni. Frist for å levere stoff blir 15. mai.

 

 

 

 

 

 

 

Adresser:

 

Varteig Menighetsblad

Apolloveien 39

1734 Hafslundsøy

E-post: varteig @ menighetsblad.net

Henvendelser vedr. annonsering i bladet:

Varteig Menighetskontor

Ingaveien 33

1735 Varteig

Tlf. 69 12 35 97

Telefax 69 12 36 13

E-post: varteig.prestegjeld @ sarpsborg.com

 

Bladets kontonummer: 1020.29.91624