Varteig Menighetsblad

Varteig Menighetsblad utgis av Varteig Menighetsråd.

 

 

Bladet kommer seks ganger i året, i et opplag på 2.200.

Bladet lages av frivillige og ansatte i menigheten på dugnad, og det distribueres til samtlige husstander i Varteig og på Hafslundsøy på dugnad.

Utgiftene til trykking av bladet dekkes opp av annonseinntekter og gaver fra menighetens medlemmer.

Vi oppfordrer de som setter pris på å få bladet til å støtte arbeidet økonomisk. Bladets kontonummer: 1020.29.91624.

 

 

Utgivelsesplan:

Neste nummer av Varteig Menighetsblad, nr. 4-2019 er planlagt i uke 35, i slutten av august. Frist for å levere stoff blir 13. august.

Nr. 5-2019 er planlagt i uke 41, i midten av oktober. Frist for å levere stoff blir 24. september.

Nr. 6-2019 er planlagt i uke 48, i slutten av november. Frist for å levere stoff blir 12. november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser:

 

Varteig Menighetsblad

Apolloveien 39

1734 Hafslundsøy

E-post: varteig @ menighetsblad.net

Henvendelser vedr. annonsering i bladet:

Varteig Menighetskontor

Ingaveien 33

1735 Varteig

Tlf. 69 12 35 97

Telefax 69 12 36 13

E-post: varteig.prestegjeld @ sarpsborg.com

 

Bladets kontonummer: 1020.29.91624