Varteig Menighetsråd 2015 - 2019

Bak fra venstre: Per Andresen (2. varamann), Thorleif Thalberg, Knut Bøe, Martin Hansen, Kjell Øivind Lunde (leder), Lars-Jørgen Karlsen og sokneprest Ingrid D. Levinsen. Foran fra venstre; Inger Nilsen (1. varamann), Lill-Anita Martinsen (3. varamann), Ingrid Sikkeland Lunde og Anne-Marie Borgen. Åsta Iren Pettersen Grøtvedt, Arild Tormod Bøe (4. varamann) og Åslaug Sødal Gabestad (5. varamann) hadde forfall da bildet ble tatt.

Menighetsrådets leder:

Kjell Lunde

Telefon 932 44 011