Velkommen til 

Varteig Menighetsblad

Her kan du lese den siste utgaven av bladet vårt.

Du kan også lese samtlige mer enn 300 tidligere utgaver, fra starten i 1973 frem til nå.

Bladene er lagret i PDF-format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varteig Menighetsblad

Apolloveien 39, 1734 Hafslundsæy

Redaktør/web-redaktør:

Ketil Strebel

Menighetsblad for

Varteig og Hafslundsøy