Varteig Menighetsblad er

 menighetsblad for

Varteig og Hafslundsøy menighet i

Den norske Kirke.

 

Her kan du lese den nyeste utgaven

og samtlige blader som har kommet ut

 siden starten i 1973.

 

Her kan du hente nyeste utgave i PDF-format: